3D VISUALISATIE

Wat is een 3D visualisatie? Een 3D visualisatie is een afbeelding die in een 3D software applicatie is gegenereerd met een fotografisch of illustratief eindresultaat. Het gebruikte 3D model is gebaseerd op CAD data en wordt voorzien van licht, materialen en camera’s. Deze modellen worden middels een intensief rekenproces ‘gerenderd’ tot een afbeelding. Wat is een goede 3D visualisatie? Deze moet in een oogopslag een duidelijk beeld of boodschap overbrengen, met als doel interesse en nieuwsgierigheid te creëren. Net als een fotograaf of kunstschilder maken wij een geregisseerd beeld.

Ons motto: “Als je het eenvoudig kan fotograferen, maak dan geen visualisatie”. Maar wanneer maak je wel gebruik van een visualisatie?
Een 3D visualisatie werkt effectief en doeltreffend als bijvoorbeeld toekomstige bewoners een realistische impressie willen hebben van hun nieuwe woning. Of een concept visualisatie tijdens een ontwerptraject. Dit kan in een vroeg ontwerp stadium problemen voorkomen en/of oplossen.

Voor een overzicht van ons werk verwijs ik u naar onze productie pagina.