Pelagic Freezer Association

Pelagic Freezer Association

Inzet voor duurzame visserij

In samenwerking met Toko Visual Communication en Bureau van Sintnicolaas heeft IVORM voor PFA een animatie gemaakt over duurzame visserij.
Deze animatie is tot stand gekomen door een combinatie van 2D en 3D toepassingen te gebruiken. Dit heeft geresulteerd in een duidelijk en informatieve animatie.

Voor meer 2D animaties verwijs ik u naar onze productie pagina.

Project Details

  • Client: PFA/ Bureau Sintnicolaas/ Toko
  • Productie: 3D animatie/2D animatie
  • Audio: Studio Make
  • Ontwerp: IVORM