Regioregie | Annie sterker maken

Regioregie

Annie sterker maken

Een full service productie in opdracht van Regioregie/CZ Zorgverzekering.

IVORM is benaderd voor het produceren van een tweetal animaties waarin Regioregie het nieuwe zorgsysteem op een korte en heldere manier in beeld kan brengen.
Regioregie heeft regionale proeftuinen waarin zij samenwerken met inwoners en alle betrokken partijen om betere, betaalbare zorg te geven.
Dit heeft geresulteerd in een 2D animatie met een door ons ontwikkeld hoofdpersoon Annie genaamd.
Samen met tekstbureau Textuur zijn er 2 versies gemaakt. De audio is wederom gemaakt door Studio Make.
Animatie 1: Annie sterker maken

Voor meer 2D animaties verwijs ik u naar onze productie pagina.

Project Details

  • Client: Regioregie/ CZ Zorgverzekering
  • Productie: 2D animatie
  • Audio: Studio Make
  • Edit: IVORM