3D visualisatie

Je kent het spreekwoord wel: één beeld zegt meer dan duizend woorden. Woorden zeggen veel, maar niet alles. Ze roepen bij mensen verschillende associaties op. Wanneer je een product geregisseerd in beeld brengt, maak je de boodschap duidelijk aan jouw doelgroep. Net als een fotograaf geeft hij met zijn composities richting aan zijn foto’s. Ook een kunstschilder gebruikt zijn kleurenpalet om zijn onderwerpen sterker uit te beelden door middel van licht-donkercontrasten (claire-obscur).

Ons motto: “Kan je het eenvoudig fotograferen, maak dan geen 3d visualisatie”. Maar wanneer maak je wel gebruik van een visualisatie?
Een 3D visualisatie werkt effectief en doeltreffend als bijvoorbeeld toekomstige bewoners een realistische impressie willen hebben van hun nieuwe woning. Of een concept visualisatie tijdens een ontwerptraject. Dit kan in een vroeg ontwerp stadium problemen voorkomen en/of oplossen. Kortom, met een geregisseerd product heb je een sterk beeld in handen.

Voor een overzicht van ons werk verwijs ik u naar onze productie pagina.